Wetterskip Fryslân gaat op rioolwaterzuiveringen Heerenveen en Leeuwarden zuiveringsslib omzetten in energie

  • geplaatst op 22 maart 2018 om 09:54

Wij gaan het zuiveringsslib volledig duurzaam verwerken. Op de rioolwaterzuiveringslocaties (rwzi’s) in Heerenveen en Leeuwarden wordt vanaf 2022 het zuiveringsslib van Fryslân omgezet in energie. Deze aanpak past bij onze klimaatdoelstellingen. Om dit te realiseren gaan wij de komende jaren flink investeren in de beide locaties. De totale investering is 46 miljoen euro.

Nieuw slibontvangststation Leeuwarden

Op de rwzi Leeuwarden wordt de bestaande slibvergisting gerenoveerd en worden de biogasmotoren vervangen. Ook komt er een nieuw slibontvangststation. Hiermee kan de rwzi Leeuwarden het slib van de noordelijke rioolwaterzuiveringsinstallaties vergisten en omzetten in elektriciteit.

Nieuwe slibvergisting Heerenveen

Op de locatie Heerenveen bouwen wij een nieuwe installatie om het slib van de zuidelijke rioolwaterzuiveringsinstallaties te vergisten, te kraken én te ontwateren. De nieuwe installatie wordt ingepast op de rwzi in Heerenveen. Egbert Berenst, lid van het dagelijks bestuur: ‘Wetterskip Fryslân is het eerste waterschap dat op een dergelijke grote schaal slib gaat kraken met nageschakelde thermische drukhydrolyse. Dit zorgt voor een sterke vermindering van ons slib en een maximale gasopbrengst.’

Bijdrage aan energiedoelstelling

Wij hebben ons verbonden aan het Klimaatakkoord (2010), Energieakkoord voor Duurzame Groei (2013) en diverse Green Deals. Samen met de bestaande installaties op de rioolwaterzuiveringen van Leeuwarden, Franeker en Drachten én de nieuwe vergistingsinstallatie op de rwzi Heerenveen, wekken wij straks in totaal 6 miljoen kuub biogas op. Dat is 3 keer zoveel als de huidige hoeveelheid. Daarmee draagt de locatie Heerenveen het meeste bij aan de doelstelling om in eigen beheer duurzame energie op te wekken. ‘De bijdrage van de nieuwe slibverwerkingsinstallatie aan duurzame energieopwekking is circa 21 procent en we realiseren een CO 2 reductie van circa 2.800 ton per jaar’, vertelt Egbert Berenst.

Planning

In 2018 starten wij het ontwerp voor de beide locaties en wordt de renovatie van de vergistingsinstallatie Leeuwarden opgestart. In 2019 beginnen de werkzaamheden in Heerenveen. In 2022 wordt de Duurzame slibverwerking in Heerenveen in bedrijf genomen.