Wetterskip Fryslân draagt oude foto’s over aan Tresoar

  • geplaatst op 27 september 2017 om 15:18

Paul van Erkelens, dijkgraaf van Wetterskip Fryslân, draagt woensdag 27 september officieel een deel van het waterschapsarchief over aan Bert Looper, directeur van Tresoar. Het gaat om ruim 2000 gedigitaliseerde foto’s en dia’s uit de periode van 1890-1990.

Dijkgraaf Paul van Erkelens draagt symbolisch een deel van het waterschapsarchief over aan Bert Looper, directeur van Tresoar.

Dijkgraaf Paul van Erkelens (links) draagt symbolisch een deel van het waterschapsarchief over aan Bert Looper, directeur van Tresoar.

Omdat Tresoar ook een groot deel van de historische bibliotheek en de archieven van ca 600 voorlopers van Wetterskip Fryslân bewaart, heeft het waterschap besloten om ook de oude foto’s over te dragen aan Tresoar. Zij worden opgenomen in Frieslands grootste beeldbank, het Fries Fotoarchief, en zijn daarmee toegankelijk voor iedereen.

Een grote leverancier was opzichter J. Klazema van Provinciale waterstaat. Hij maakte honderden foto’s en dia’s van waterschapswerken door de hele provincie, onder andere over de aanleg van de keersluis in Harlingen, de Riensluis in Lemmer en de bouw van het Hooglandgemaal in Stavoren. De afbeeldingen geven een goed beeld van de werkzaamheden van de Friese waterschappen en de invloed daarvan op de inrichting van het landschap.