Wetterskip Fryslân draagt in Mozambique bij aan goed waterbeheer

  • geplaatst op 22 maart 2018 om 15:23

Op Wereldwaterdag, donderdag 22 maart, sloten de ministeries van Buitenlandse Zaken, Infrastructuur en Waterstaat samen met de Nederlandse waterschappen de Blue Deal. Hierin spreken zij af dat twintig miljoen mensen in veertig stroomgebieden Nederlandse hulp krijgen bij waterbeheer. Dit houdt in dat ze beter beschermd worden tegen water. En toegang krijgen tot voldoende en schoon water. Wetterskip Fryslân ondersteunt de Blue Deal en maakt zich sterk voor beter waterbeheer in Mozambique.

De afgelopen decennia komen er steeds meer water gerelateerde rampen voor. Orkanen, hoosbuien en de stijgende zeespiegel leiden tot overstromingen. Miljoenen gezinnen kunnen door droogte en watertekort niet voorzien in hun levensonderhoud. Dat zorgt vooronrust, bedreigt de vrede en veiligheid en wakkert migratie aan.

Waterbeheer in Mozambique

Wetterskip Fryslân werkt de komende jaren samen met de waterbeheerders in Mozambique. Een belangrijk onderdeel daarvan is het duurzaam beheren van rivierdijken. Een ander speerpunt is de vraag hoe de inkomsten van de waterschappen in Mozambique op de lange termijn vergroot kunnen worden. Ook delen medewerkers van Wetterskip Fryslân hun kennis op verschillende vakgebieden.

De afgelopen jaren zijn in Mozambique met hulp van Wetterskip Fryslân de sanitaire voorzieningen verbeterd. Zo zijn er toiletten bij scholen en huizen aangelegd. Hiermee zijn de sociale hygiëne en daarmee de veiligheid van inwoners verbeterd.

Blue Deal

De Blue Deal is een programma voor langdurige partnerschappen tussen waterbeheerders in Nederland en het buitenland. Zij werken tot 2030 samen aan schoon, voldoende en veilig water.