Wetterskip Fryslân alert op droogte

  • geplaatst op 30 juni 2018 om 14:19

Vanwege de verwachte aanhoudende droogte zijn wij extra alert. Op dit moment zijn er nog geen problemen voor wat betreft de regionale keringen en de watertoevoer. Maar door het warme weer en de droogte verdampt het water in de regionale keringen en kan er een vochttekort optreden.

Bij een vochttekort van meer dan 150 mm wordt in het veenweidegebied, met name het zuidwesten van Fryslân, gestart met inspecties. Vochttekort kan leiden tot scheurvorming, zodat er water door de kering sijpelt. Wij verwachten, op basis van de weersvoorspelling, in de week van 9 juli te starten met droogte-inspecties.

Vanuit het IJsselmeer voeren wij water aan. Op dit moment is de toevoer van water nog groter dan de vraag. Dat betekent dat extra maatregelen niet nodig zijn. Wel wordt de toevoer en de vraag samen met de omliggende waterschappen goed in de gaten gehouden. Wanneer de vraag de toevoer overstijgt volgt er een verbod op beregening. We sluiten een beregeningsverbod later in de maand juli niet uit. Vooralsnog is dat niet aan de orde. Ook de zwemwaterkwaliteit houden we nauwlettend in de gaten.

Wij houden u via onze website op de hoogte. Ook kunt u ons volgen op Facebook en Twitter.