Wetterskip druk bezig met waterafvoer in polders

  • geplaatst op 11 september 2017 om 17:31

Wetterskip Fryslân was ook vandaag, maandag 11 september 2017, druk bezig om het water in de Friese polders snel af te voeren. Onze medewerkers houden de werking van de poldergemalen extra  in de gaten, hekkelen sloten, spuiten duikers door en reinigen krooshekken van gemalen.  Ook is sinds zondag 9  september het Woudagemaal ingezet om de waterstand in de Friese boezem te verlagen. Hierdoor kan het watersysteem in de loop van deze week meer neerslag verwerken.

Afgelopen dagen is veel regen gevallen. Lokaal soms 90 millimeter. Daardoor staat het water op sommige plekken in de polders hoog. De bodem is al behoorlijk verzadigd en neemt dus weinig water op. Ook zijn sloten deels nog begroeid met waterplanten die de afvoer kunnen belemmeren. Door de planten kunnen duikers en krooshekken verstopt raken.  

Lokaal wateroverlast mogelijk

Met deze maatregelen probeert Wetterskip Fryslân mogelijke wateroverlast zoveel mogelijk te voorkomen. Lokaal kan er tijdelijk wateroverlast ontstaan. Dit hangt ook af van de hoeveelheid neerslag die deze week nog volgt.