Webinars veenweideprogramma op 18 en 19 november

  • geplaatst op 17 november 2020 om 15:07

Van woensdag 4 november t/m woensdag 30 december ligt het ontwerp- Veenweideprogramma 21- 30 ter inzage. In deze periode hebben belanghebbenden de mogelijkheid een zienswijze in te dienen. Maar wat betekenen de doelstellingen in dit programma nu voor de leefomgeving, de landbouw of voor de natuur? De komende periode gaan we, samen met provinsje Fryslân, door middel van verschillende webinars dieper op deze onderwerpen in.

De webinars vinden plaats op woensdag 18 november, donderdag 19 november en woensdag 2 december. Iedere avond behandelen we een ander onderwerp en hebben we andere gasten aan tafel. Je hoeft je niet op te geven. De webinars zijn te volgen via een link op deze pagina.

  • Webinar Bodemdaling en funderingsproblematiek
    Woensdag 18 november om 19.30 uur
  • Webinar Landbouw
    Donderdag 19 november om 19.30 uur
  • Save the date: Webinar Leefomgeving, natuur en biodiversiteit
    Woensdag 2 december

Kijk hier voor meer informatie over de inhoud van de webinars en de gastsprekers.