We vragen medewerking van boeren om watertekort te beperken

  • geplaatst op 22-07-2019 15:14

We vragen boeren die water uit vaarten en sloten (oppervlaktewater) gebruiken voor besproeiing van gewassen of grasland onderling afspraken te maken over de waterverdeling. Het gaat om boeren die gebruik maken van hetzelfde watersysteem in een gebied. Wilt u meer water uit de sloot gebruiken dan 250 kubieke meter water per uur? Meld dit dan sowieso bij onze rayonbeheerder. Dan kunnen wij de vraag naar en het aanbod van water in een gebied zo goed mogelijk op elkaar afstemmen en peildaling voorkomen.

Dreigend lokaal watertekort

Een dreigend lokaal watertekort betekent dat er in een gebied meer water wordt verbruikt dan er aangevoerd kan worden. In de folder Dreigend lokaal watertekort bij droogte (pdf, 310 kB) staat informatie over de maatregelen die wij als waterschap nemen tijdens droogte, maar ook welke maatregelen boeren zelf kunnen nemen. Om zo het watertekort te beperken en een beregeningsverbod te voorkomen. We delen de folder uit aan agrariërs in ons werkgebied. 

Lokaal beregeningsverbod

Anders dan in 2018, willen we bij een lokaal watertekort, eerst alleen lokaal een verbod instellen. We willen het instellen van een beregeningsverbod (eerst voor gras en mais en daarna ook voor akkerbouwgewassen) graag zo lang mogelijk voorkomen. Daarvoor vragen we de medewerking van alle agrariërs in ons werkgebied.

Lees onze folder Dreigend lokaal watertekort bij droogte (pdf, 310 kB)