We vervangen gemaal Rijperkerk

  • geplaatst op 20 augustus 2020 om 15:11

We vervangen gemaal Rijperkerk door een nieuw gemaal. De huidige bemalingsinstallatie is 35 jaar oud en heeft het einde van de technische levensduur bereikt. Het nieuwe gemaal wordt op een andere locatie, dichtbij de sluis, gebouwd. Zo kan het oude gemaal tijdens de bouw van het nieuwe gemaal het gebied blijven bemalen. Om zo het overtollige water af te voeren. 

Gemaal Rijperkerk zorgt voor een goed waterpeil en bemaalt een gebied van in totaal ongeveer 1.700 hectare. De maximale bemalingscapaciteit van het huidige gemaal is 140 kuub (140.000 liter) water per minuut. Het nieuwe gemaal is naar verwachting eind 2021 klaar om de polders rond de dorpen Ryptsjerk, Mûnein, Tytsjerk en Hurdegaryp te bemalen. ‘Met het nieuwe gemaal kunnen we in de toekomst het water in deze polders beter op peil houden’, aldus Jan van Weperen, lid van het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân.   

Visvriendelijke vijzel  

We besteden aandacht aan vismigratie. Bij de keuze van de pompen van gemalen houden we rekening met de vispasseerbaarheid. Het gemaal Rijperkerk krijgt dan ook een visvriendelijke vijzel, zodat zoveel mogelijk vissen ongeschonden van de polder naar de Friese boezem (stelsel van meren, kanalen en vaarten) kunnen zwemmen. Voor de instroomopening van de installatie komt een automatische krooshekreiniger. Deze verwijdert materiaal uit het water, zoals takken en plantenresten, en voorkomt zo verstoppingen. Aannemer Jelle Bijlsma bouwt het nieuwe gemaal Rijperkerk.

1000 gemalen 

Een netwerk van bijna 1.000 gemalen, 5.400 stuwen en ongeveer 5.000 inlaten zorgt in ons werkgebied voor het gewenste waterpeil in sloten, kanalen en meren. Dat betekent dat we ingrijpen bij teveel, maar ook bij te weinig water. Is er een tekort aan water, dan laten we extra water binnen. Het overschot aan water wordt afgevoerd via spuisluizen en gemalen.   

Ontwerp nieuw gemaal Rijperkerk.JPG

Afbeelding: het ontwerp van het nieuwe gemaal lijkt qua vormgeving op onze moderne gemalen. De kleursamenstelling en materiaalkeuze zijn gelijk aan de in 2017 gebouwde sluis.