We verhogen waterstanden in polders

  • geplaatst op 23-04-2019 15:26

We hebben de waterstand in poldersloten- en vaarten zoveel mogelijk verhoogd. Na de regen van enkele weken geleden is er weinig regen meer gevallen en de vraag naar water neemt toe door plantengroei. Met de hogere waterstanden proberen we het uitzakken van grondwater af te remmen en mogelijke neerslag zo goed mogelijk in de bodem vast te houden. Ook helpt dit om dijken en kaden voldoende vochtig te houden.

Door de regen in maart zijn de grondwaterstanden vooral in de lage delen van Fryslân aangevuld. Het grondwaterpeil staat 10 centimeter lager dan vorige jaren. Ook is de bovenste grondlaag nog droger dan normaal in deze periode. Om de Friese boezemkanalen en meren op peil te houden, laten we water in vanuit het IJsselmeer. Het water wordt dan door bijvoorbeeld gemalen verdeeld naar de poldervaarten en  -sloten. Er is voldoende water beschikbaar om de peilen in stand te houden.