We starten vandaag met aanleg tweede baggerdepot Doezumertocht

  • geplaatst op 10 november 2021 om 09:58

Wetterskip Fryslân start vandaag, woensdag 10 november 2021, met de aanleg van het tweede baggerdepot bij de Doezumertocht. In het depot van 6 hectare bij Doezum slaan we straks de bagger op die we uit de Doezumertocht halen. Met de aanleg van het tweede baggerdepot van 4 hectare aan de noordkant van de vaart zijn we al eerder gestart. In de depots slaan we de bagger op die we uit de Doezumertocht halen voor een betere wateraan- en afvoer.

Voor de uitvoering van het baggerproject Doezumertocht leggen we twee baggerdepots aan. De gemeente Westerkwartier heeft hiervoor vergunning verleend. In het noordelijk deel zijn we op 14 oktober 2021 gestart met de aanleg van het baggerdepot.

Tegen het baggerdepot in het zuidelijk deel liep een gerechtelijke procedure, een zogenoemde voorlopige voorziening-procedure. Op 9 november 2021 heeft de rechter dit verzoek om een voorlopige voorziening afgewezen. Dit betekent dat we ook mogen starten met de aanleg van het zuidelijke depot.

Baggeren Doezumertocht

We starten 23 november 2021 met het uitbaggeren van de vaart tussen Surhuizum en het Van Starkenborghkanaal bij Stroobos voor een betere aan- en afvoer van water. We halen over een totale lengte van 10,5 kilometer bagger uit de vaart.

Voor de aanleg van de depots maken we van de afgegraven teelaarde (vruchtbare bovengrond) een dijkje van maximaal 1,5 meter hoog om het depot heen. Zo kunnen we de bagger opslaan. De baggerspecie wordt straks met een baggerzuiger via drijvende leidingen naar de baggerdepots getransporteerd. In het zuidelijke depot van 6 hectare zal ongeveer 22.000 kubieke meter bagger worden opgeslagen en in het noordelijke depot van 4 hectare 13.000 kubieke meter. Na indroging, dit duurt maximaal 3 jaar, wordt het perceel opnieuw in cultuur gebracht en is het weer grasland.

Natuurvriendelijke oever en ecologische verbindingszone

Bij het zuidelijk depot legden we in samenwerking met provincie Groningen in de afgelopen twee weken een natuurvriendelijke oever in combinatie met een ecologische verbindingszone aan. De strook van 560 meter lang en 13 meter breed bestaat uit een luwe, ondiepe waterzone die geleidelijk overgaat in een droge zone. Met een natuurvriendelijke oever verbeteren we de ecologische waterkwaliteit.