We starten met uitbaggeren Opfeart bij Greonterp

  • geplaatst op 12 oktober 2021 om 13:45

We beginnen dinsdag 12 oktober 2021 met het uitbaggeren van de Opfeart  langs de Mardyk bij Greonterp. Een deel van de baggerspecie gebruiken we om de waterkering langs de vaart op hoogte te brengen. De baggerwerkzaamheden duren tot eind oktober 2021. 

We beheren de hoofdwateren in Fryslân, waaronder de Opfeart bij Greonterp. Omdat de vaart niet diep genoeg is, groeit deze snel vol met waterplanten. Door de baggerlaag uit de vaart te verwijderen, verbetert de afvoer van water. Een goede waterafvoer beschermt inwoners tegen wateroverlast.

Het dieper maken van de vaart verbetert ook de waterkwaliteit. En schoon en helder water is weer goed voor de flora en fauna. Ook wordt de vaart door het baggeren beter bevaarbaar voor kanovaarders.

Baggeren Opfeart Greonterp

We gaan de Bloedsloot vanaf ‘It Fliet’ richting Greonterp langs de Mardyk over een lengte van 3.450 meter baggeren. We verwijderen ongeveer 13.000 m3 bagger uit de vaart. Een deel van de baggerspecie wordt met een kraan op de kant gelegd.

Het andere deel van de baggerspecie wordt met een bootje met een schuifbord naar de hiervoor aangewezen trajecten geschoven en daar door een kraan op de kant geschept. Deze bagger wordt over een jaar, nadat het voldoende is ingedroogd, in overleg met de grondeigenaren/pachters gebruikt om de waterkering te verbeteren.

Waterkering op hoogte

De waterkering langs de vaart is op een aantal plaatsen niet hoog en/of stabiel genoeg. Het waterschap gebruikt de baggerspecie om deze delen van de kering te verbeteren. Zo voldoet deze straks weer aan de veiligheidseisen en is de streek beschermd tegen wateroverlast. De baggerspecie wordt niet op de waterkering neergelegd, maar tegen het binnentalud erachter.

Aannemer J.O. van der Meer uit Schearnegoutum voert het baggerproject namens Wetterskip Fryslân uit.

Werkgebied baggeren Opfeart

Op de onderstaande luchtfoto staat het te baggeren traject ingetekend.

  • Rode lijn: het traject waar de baggerspecie op de kant wordt gelegd met een kraan.
  • Gele lijn: het traject waar de baggerspecie op de kant wordt gelegd en na indroging wordt gebruikt om de waterkering te verbeteren.
  • Paarse lijn: het traject waar de baggerspecie met een bootje naar het gele traject wordt geschoven. Hier komt geen baggerspecie op de kant.  Kaart baggerproject Opfeart Greonterp.jpg

    Klik op de afbeelding voor een vergroting.