We pakken grote waternavel in De Lende aan

  • geplaatst op 25 november 2021 om 09:20

We pakken vanaf woensdag 24 november 2021 de grote waternavel in De Lende bij Wolvega aan. De explosieve groei van de plant kan problemen opleveren voor de waterhuishouding, biodiversiteit en recreatievaart. We verwijderen in de komende vier tot vijf weken de woekerende exoot over een lengte van ongeveer 7 kilometer uit de beek. Het gaat om het benedenstroomse deel van de beek tussen de fietsbrug Sasweg tot aan het fietspad IJkenverlaatpad.

Grote waternavel

De grote waternavel is een plant die van oorsprong niet in Nederland thuishoort en sloten snel kan laten dichtgroeien. We willen met het groot onderhoud de grote waternavel in De Lende sterk terugdringen. Het doel is om de waterkwaliteit te verbeteren en een goede wateraan- en afvoer te behouden. De exoot bedreigt de soortenrijkdom in het water door zuurstofgebrek waardoor de waterkwaliteit achteruit gaat. Het verdringt bijvoorbeeld krabbenscheer, een plant die van nature wel in De Lende thuishoort. 

Groot onderhoud

We willen met het groot onderhoud de grote waternavel in De Lende beheersen en een goede doorstroming behouden. Naast de grote waternavel halen we op bepaalde stukken woekerend riet weg.

waternavel 3.jpg

Een amfibische kraan verwijdert de grote waternavel uit De Lende. 

Een speciale amfibische kraan op rupsbanden haalt de komende weken de exoot uit het water. Die legt het maaisel in een drijvende bak of, waar mogelijk, op de kant. De betrokken grondeigenaren krijgen voor deze ontvangstplicht een vergoeding. Vanuit een kleine boot gaan medewerkers het maaisel dat in het water achterblijft opruimen. Om te voorkomen dat het plantenmateriaal afdrijft, wordt in drie etappes gewerkt. Hierbij wordt telkens een deel van de beek afgeschermd. Het maaisel gaat naar één van de drie verzamellocaties langs de beek. Van daaruit wordt het afgevoerd naar de groenverwerker.

Nazorg

Na de intensieve bestrijding van de grote waternavel controleren we elke maand of de plant weer terugkomt. Restanten zullen handmatig uit de beek worden verwijderd.

Samenwerking

Het bestrijden en opruimen van de grote waternavel in het 7 kilometer lange traject van De Lende gebeurt in samenwerking met de gebiedscommissie Beekdal Linde.