Update: reparatiewerkzaamheden afgerond na lekkage aan ontluchtingsput in rioolstelstel Terschelling

  • geplaatst op 29 september 2021 om 18:00

Wetterskip Fryslân ontdekte dinsdag 28 september een lekkage in de wand van een ondergrondse ontluchtingsput aan de Burgemeester van Heusdenweg op Terschelling. We hebben daarom het rioolgemaal West-Terschelling tijdelijk stopgezet, zodat er geen water meer naar de ontluchtingsput werd gepompt. Hiermee stopte ook de lekkage.

Afvoer afvalwater 

Loonwerkers van het eiland, en later ook een tankauto, voerden vandaag het afvalwater van huishoudens tijdelijk af via een ander rioolstelsel. Dit transport is ook 's nachts doorgegaan. Om de overlast van dit transport voor inwoners zoveel mogelijk te beperken, is in overleg met de gemeente Terschelling, een laadpunt in het rioolstelsel gekozen aan de rand van het dorp West-Terschelling. Het afvalwater is gelost in het rioolstelsel van Midsland. Vanaf daar werd het naar onze rioolwaterzuivering gepompt.

Reparatie van put 

Aannemer Jelle Bijlsma heeft de ontluchtingsput inmiddels gerepareerd. Zij zijn woensdag na een nadere inspectie met die reparatie gestart. Tijdens deze werkzaamheden was het fietspad en een deel van de rijbaan aan de Burgemeester van Heusdenweg tijdelijk afgesloten. De herstel en reparatiewerkzaamheden zijn vrijdag 1 oktober afgerond, ook is het gemaal weer in werking.

(bericht is geüpdatet met dat de herstelwerkzaamheden zijn afgerond en het gemaal weer werkt)