We geven de natuur de ruimte in Boven Tjonger en Grootdiep

  • geplaatst op 24-07-2019 11:02

We verbreden de vaarten Grootdiep en Boven Tjonger. In het Grootdiep worden ook 3 vispassages aangelegd. Door de werkzaamheden tegelijkertijd uit te voeren, hebben de landeigenaren maar 1 keer overlast. De werkzaamheden starten begin augustus en duren tot eind 2019.

Baggeren en vispassages

We gaan de vaarten baggeren, verbreden en de overtollige grond afvoeren. Ook brengen we in het Grootdiep vispassages aan en verwijderen we de bestaande stuwen. 3 van de 4 stuwen in het Grootdiep zijn nu voor vissen niet passeerbaar. We vervangen deze 3 stuwen door vispassages, zodat vissen straks ongehinderd verder kunnen zwemmen. De 11,5 kilometer verbreding en de aanleg van vispassages is onderdeel van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW).

Verbetering waterkwaliteit

Iedere dag werken we aan een landschap met schoon water. Aan een landschap vol biodiversiteit en afwisseling, met een rijk en gevarieerd waterleven. Met de verbreding van de Boven Tjonger en het Grootdiep en de aanleg van de vispassages verbeteren we de ecologische waterkwaliteit. Om het jaar blijft er een strook waterplanten aan 1 zijde van de verbrede vaart staan.

Planning

Begin augustus 2019 starten we met de werkzaamheden in de Boven Tjonger. De werkzaamheden voldoen aan de toekomstige waterschapsstandaarden. Het project wordt eind 2019 opgeleverd. Het project wordt medegefinancierd door de Europese Unie.

Europese Unie

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling; Europa investeert in zijn platteland.