We blijven de waterstanden in polders verhogen

  • geplaatst op 02-07-2019 14:22

We blijven ook de komende periode de waterstanden in poldersloten en -vaarten zoveel mogelijk verhogen. Ons dagelijks bestuur heeft hiervoor de vergunning verlengd. Met het verhogen van de waterstanden proberen we meer water in de bodem vast te houden. Het gemiddelde grondwaterpeil in Fryslân staat op dit moment 10 tot 20 centimeter lager dan vorige jaren.

Als gevolg van de droge zomer in 2018 en de aanhoudende droogte in 2019 zijn de grondwaterstanden in ons hele werkgebied nog steeds laag. De regen in de eerste helft van juni heeft de grondwaterstand in de Friese polders even aangevuld. Maar ook hier loopt het neerslagtekort nu weer op. Voor de hogere zandgronden in het zuidoosten van Fryslân blijft de grondwaterstand laag ten opzichte van het jarenlange gemiddelde.

Verhogen waterstanden om water in bodem vast te houden

Een goede grondwaterstand is belangrijk voor de groei van gewassen en voor de natuur. Met het verhogen van de waterstanden proberen we het uitzakken van grondwater af te remmen. En mogelijke neerslag zo goed mogelijk in de bodem vast te houden. Ook helpt dit om dijken en oevers voldoende nat te houden.

Genoeg water beschikbaar

Op dit moment is er voldoende water vanuit het IJsselmeer beschikbaar om de waterstand in de meren, kanalen, vaarten en sloten op peil te houden. Waar mogelijk, verhogen we de waterstand om een extra watervoorraad op te bouwen.

Onttrekken van oppervlaktewater

Wilt u grote hoeveelheden water uit sloten en vaarten halen voor het besproeien van grasland of gewassen? Stem dit vanwege de droogte af met andere watergebruikers in uw gebied en neem contact op met de rayonbeheerder in de regio via telefoon (058) 292 22 22. Zo kunnen we de vraag naar en het aanbod van water goed op elkaar afstemmen.

Watervergunning verlengd

Ons dagelijks bestuur verleende ons tijdens de droogte vorig jaar al vergunning voor het tijdelijk verhogen van de waterstanden in poldersloten en -vaarten. Deze vergunning liep op 30 juni jongstleden af, maar is nu door het bestuur met een jaar verlengd tot 1 juli 2020.