Overboord geslagen containers Waddengebied - update 3: 7 januari

  • geplaatst op 07-01-2019 15:49

Update 3: 7 januari

Ook vandaag hebben we de Waddenzeedijk tussen Zurich en Lauwersoog en op de eilanden gecontroleerd op aangespoelde rommel. Over het algemeen zijn de dijken aan de Friese kust en op de eilanden schoon. De rommel die hier en daar nog ligt, wordt opgehaald door het bedrijf BDS. Op dit moment zijn er geen opruimacties nodig. Om schade aan de dijk te voorkomen verzoeken we u om niet met voertuigen de dijk op te gaan. Voertuigen vernielen namelijk de grasmat die zorgt voor een veilige dijk.

We stellen morgen dijkbewaking in

Met het oog op de verwachte storm en de extra rommel die hierdoor kan aanspoelen, stellen we vanaf morgenochtend 9.30 uur beperkte dijkbewaking in. We stellen deze dijkbewaking nu eerder (bij een verwachte waterstand van 2,80 meter boven NAP in plaats van normaal 3 meter boven NAP) in, omdat er extra rommel kan aanspoelen op de dijken.

De dijkwachters controleren het hele dijktraject van Zurich tot Lauwersoog en zonodig ook op de eilanden extra. Zo houden we goed in de gaten hoeveel rommel er op de dijken aanspoelt. En kunnen we de rommel zo snel mogelijk weghalen om schade aan de dijk te voorkomen. 

Keermuur Harlingen dicht

Vanwege de verwachte hoge waterstanden worden morgenochtend de coupure van de keermuur, de keersluis en de Tsjerk Hiddessluis in Harlingen gesloten. De coupure sluit vanaf een waterstand van 1,90 meter boven NAP. Ook sluiten we de schuiven van de gemalen Ropta (Roptazijl), Miedema (Zwarte Haan) en De Heining (Marrum) langs de Waddenzeedijk.

Wat doen wij?

De komende periode houden wij verscherpt toezicht langs de zeedijk van Zurich tot aan Lauwersoog om te kijken of er spullen zijn aangespoeld. 270 containers zijn in de nacht van 1 op 2 januari overboord geslagen van het schip MSC Zoe, ter hoogte van het Duitse eiland Borkum. Op basis van de inspecties wordt bekeken waar opruimacties nodig zijn. De rederij van het schip is verantwoordelijk voor het opruimen van de goederen die overboord zijn geslagen. Zij heeft hiervoor het bedrijf BDS uit Harlingen ingeschakeld.

Helpen met opruimen

Bij het opruimen krijgen we veel hulp van vrijwilligers. Dat stellen we erg op prijs. Via onze social media-kanalen houden wij u op de hoogte of en waar eventueel goederen op de zeedijk zijn aangespoeld. Om schade aan de dijk te voorkomen verzoeken we u dringend om niet met voertuigen de dijk op te gaan.

Gevaarlijke stoffen

Er kunnen ook zakken met gevaarlijke stoffen aanspoelen. Kijk op de website van Veiligheidsregio Fryslân wat u hiermee het beste kunt doen. Hier staat ook een kaartje met actuele opruimlocaties.

Verantwoordelijkheid

De Veiligheidsregio Fryslân is verantwoordelijk voor de coördinatie van de afhandeling van dit incident. Voorlichting aan het algemeen publiek over gevaarlijke stoffen loopt via de Veiligheidsregio Fryslân. Wij zijn verantwoordelijk voor de veiligheid van de Waddenzeedijk Friese kust en eilanden en houden toezicht op het opruimen van aangespoelde goederen op de zeedijk.