Overboord geslagen containers Waddengebied - update 1: 5 januari

  • geplaatst op 05-01-2019 14:48

Update 1:  5 januari

Wij hebben de Waddenzeedijk tussen Zurich en Lauwersoog na hoogwater geïnspecteerd. Tussen Holwerd en Lauwersoog zijn de meeste spullen aangespoeld. Op diverse locaties staan zakken met afval, verzameld door vrijwilligers. Deze hulp stellen we erg op prijs. Het bedrijf BDS uit Harlingen haalt deze zakken op. Extra opruimacties zijn op dit moment niet nodig. Zondag 6 januari gaan we de dijk na hoogwater opnieuw inspecteren.

Wat doen wij?

De komende periode houden wij verscherpt toezicht langs de zeedijk van Zurich tot aan Lauwersoog om te kijken of er spullen zijn aangespoeld. 270 containers zijn in de nacht van 1 op 2 januari  overboord geslagen van het schip MSC Zoe, ter hoogte van het Duitse eiland Borkum. Op basis van de inspecties wordt bekeken waar opruimacties nodig zijn. De rederij van het schip is verantwoordelijk voor het opruimen van de goederen die overboord zijn geslagen. Zij heeft hiervoor het bedrijf BDS uit Harlingen ingeschakeld.

Helpen met opruimen

Donderdag 3 januari is de dijk van Ternaard tot voorbij Moddergat door BDS opgeruimd. Daarbij helpen ook vrijwilligers. Dat stellen we erg op prijs. Via onze social media kanalen houden wij u op de hoogte waar eventueel goederen op de zeedijk zijn aangespoeld. Om schade aan de dijk te voorkomen verzoeken u dringend om niet met auto’s, motoren, brommers  enz. de dijk op te gaan.

Gevaarlijke stoffen

Er kunnen ook zakken met gevaarlijke stoffen aanspoelen. Kijk op de website van Veiligheidsregio Fryslân wat u hiermee het beste kunt doen. Hier staat ook een kaartje met actuele opruimlocaties.

Verantwoordelijkheid

De Veiligheidsregio Fryslân is verantwoordelijk voor de coördinatie van de afhandeling van dit incident. Voorlichting aan het algemeen publiek over gevaarlijke stoffen loopt via de Veiligheidsregio Fryslân. Wij zijn verantwoordelijk voor de veiligheid van de keringen en zeedijken en houden toezicht op het opruimen van aangespoelde goederen op de zeedijk.