Waterschappen testen drogen zuiveringsslib in Duitse kassen met restwarmte

  • geplaatst op 06 november 2017 om 15:54

Wetterskip Fryslân onderzoekt samen met Noorderzijlvest, Hunze & Aa’s, Drents Overijsselse Delta, Zuiderzeeland, Vallei en Veluwe, Rijn & IJssel en het kenniscentrum STOWA of het drogen van zuiveringsslib in kassen met restwarmte en zonlicht in de praktijk ook in Nederland haalbaar is. Uit een eerder rapport van STOWA blijkt namelijk dat deze slibverwerking energie en kosten kan besparen. Het slib van de centrale slibverwerking in Heerenveen ligt momenteel als proef te drogen in kassen van de Oldenburger Fleischmehlfabrik in Duitsland. In het voorjaar 2018 zijn de resultaten van het onderzoek bekend.

Vorige maand oktober reden de eerste vrachtwagens met zuiveringsslib van Heerenveen naar de Duitse plaats Kampe vlakbij Oldenburg. Hier heeft de Oldenburger Fleischmehlfabrik sinds 2009 een slibdrooginstallatie. Het slib van rioolwaterzuiveringen in de omgeving wordt in kassen met hulp van restwarmte van 85 graden Celsius gedroogd. De restwarmte is afkomstig van de kadaver-verwerkende industrie. Na de droging wordt het slib gebruikt als brandstof in een energiecentrale in Duitsland.

Droogproces

In totaal worden 4 charges van elk 100 ton slib van de slibontwateringsinstallatie van Wetterskip Fryslân in Heerenveen en die van Waterschap Noorderzijlvest in Garmerwolde naar Duitsland vervoerd. Tijdens het droogproces van een week worden per charge de droogprestatie, het warmte- en elektriciteitsverbruik en de geurproductie gemeten.

Samenwerking

In 2013 verscheen het STOWA-rapport ‘(Voor)droging van zuiveringsslib in kassen met én zonder restwarmte’. Daarin werd de haalbaarheid van deze duurzame en kostenbesparende verwerking van zuiveringsslib hoog ingeschat. De conclusies waren gebaseerd op literatuur en met name Duitse praktijkervaringen.

Waterschappen

Wetterskip Fryslân, Noorderzijlvest, Hunze & Aa’s, Drents Overijsselse Delta, Zuiderzeeland, Vallei en Veluwe, Rijn & IJssel besloten de proef op de som te nemen en de droogmethode in de praktijk te testen. Adviesbureaus Tauw en Brightwork begeleiden het onderzoek in Duitsland.