Wateroverlast beperkt gebleven door extra maatregelen

  • geplaatst op 14 september 2017 om 16:30
De gevolgen van de hoosbuien en de eerste herfststorm zijn door de extra maatregelen die Wetterskip Fryslân had getroffen, beperkt gebleven. Uit voorzorg was de waterstand in de Friese boezem al verlaagd om extra neerslag op te vangen.

Daarnaast is er volop ingezet op het hekkelen van watergangen, het vrijmaken van doorgangen en zijn er op sommige plaatsen noodpompen ingezet. Ook de inzet van het Woudagemaal heeft een belangrijke rol gespeeld in de afvoer van overtollig water. Het werkende stoomgemaal trok veel bekijks. Inmiddels is het Woudagemaal uitgezet. Ook werd ter hoogte van Holwerd een noodpomp ingezet om het overtollige water uit de polder naar zee te pompen (zie onderstaande foto).

 Extra pomp spuit overtollig water weg bij Holwerd