Waterbodemsanering Het Vliet Franeker door ijsvorming uitgesteld

  • geplaatst op 08 februari 2021 om 11:25

Wij stellen de uitvoering van de waterbodemsanering het Vliet uit totdat de vaart ijsvrij is. Dit in verband met het naleven van de Flora- en faunawet. We zouden deze week beginnen met de werkzaamheden.

De waterbodem van het Vliet vanaf de monding met het Van Harinxmakanaal tot voorbij de brug nabij de Kromme Gracht is verontreinigd. We laten deze sliblaag daarom verwijderen. Deze sanering duurt ongeveer 2 maanden vanaf het moment dat de uitvoering weer gaat starten.

Het werk start in de uitmonding van haven richting van Harinxmakanaal en Het Vliet. En duurt ongeveer 8 weken. Het baggeren gebeurt door middel van een kraan op een waterponton. Het verontreinigde slib (ongeveer 13.000 m3) wordt in speciale bakken afgevoerd naar de overslagplaats. Vanaf hier gaat het naar IJsseloog, een kunstmatig eiland in het Ketelmeer. Het verontreinigde slib wordt hier veilig opgeslagen in een depot van Rijkswaterstaat.

Hinder van de werkzaamheden?

Bij de werkzaamheden kan tijdelijk verkeershinder ontstaan door de aan- en afvoer van materiaal en machines, die nodig zijn om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren.