Water loopt door nieuwe watergang in Balk

  • geplaatst op 05 oktober 2021 om 15:48

Na vier weken hard werken is maandag 4 oktober in Balk een nieuwe watergang in gebruik genomen. Ons lid van het dagelijks bestuur Jan van Weperen heeft samen met wethouder Irona Groeneveld van De Fryske Marren de laatste grond weggegraven. Hierdoor kon het water in de nieuwe watergang stromen. Door de nieuwe watergang wordt het water bij veel neerslag beter afgevoerd.

In Balk-Zuid werd door de bewoners wateroverlast ervaren, zoals tuinen en steigers die deels onder water kwamen te staan. En in droge perioden, zoals de zomer van 2019, viel de wijksloot juist droog. “We hebben gesprekken gevoerd met de omwonenden in Balk. Samen met hen en Wetterskip Fryslân is de nieuwe watergang als oplossing bedacht. Niet alleen een oplossing voor de wijk, maar voor de hele omgeving”, aldus wethouder Irona Groeneveld.

Wateroverlast door hoosbuien of tekort aan water door langdurige droogte zijn een groeiend probleem, zo gaf Jan van Weperen aan. “Voor de natuur en de landbouw zijn we blij met water. Maar het zorgt ook wel eens voor overlast. We moeten ons watersysteem inrichten op deze extremen. Meer ruimte om water vast te houden in droge perioden. En meer ruimte om water te bergen en af te voeren in natte perioden.”

Met deze nieuwe watergang in Balk wordt het water bij veel neerslag beter afgevoerd. Dit biedt een goede oplossing voor de toekomst, zoals bij hevige neerslag. Ook blijft de watergang voorzien van water in droge perioden.

Jan-van-Weperen-bij-nieuwe-watergang-Balk.jpg

Op de foto wethouder Irona Groeneveld van De Fryske Marren en ons lid van het dagelijks bestuur Jan van Weperen, die samen de laatste grond weggraven.