Waddenbalkon bij dijkdoorbraak Marrum geopend

  • geplaatst op 29 juni 2017 om 14:33

Donderdagmorgen 29 juni is op de zeedijk bij Marrum een Waddenbalkon geopend. Vanaf dit uitkijkpunt kunnen belangstellenden de bouw van het gemaal in de dijk en de ontwikkeling van een zoet-zoutovergang op de grootste kwelder van Noordwest-Europa volgen. De werkzaamheden zijn onderdeel van het project Vijfhuizen ‘fan swiet nei sâlt’ en geven een impuls aan de waterveiligheid, landbouw, vismigratie, natuurontwikkeling en recreatie in Noord-Fryslân. In het najaar van 2018 is het werk klaar.

Als officiële starthandeling openden Johannes Kramer, gedeputeerde Provincie Fryslân, Marian Jager, dagelijks bestuurslid Wetterskip Fryslân, Henk de Vries, directeur It Fryske Gea en Jaap Hijma, wethouder gemeente Ferwerderadiel, op het nieuwe Waddenbalkon het informatiebord.

Onthulling Waddenbalkon
(V.l.n.r.) Jaap Hijma, wethouder gemeente Ferwerderadiel, Marian Jager, dagelijks bestuurslid Wetterskip Fryslân, Johannes Kramer, gedeputeerde Provincie Fryslân en Henk de Vries, directeur It Fryske Gea, openen het informatiebord op het Waddenbalkon. Foto: Daniël Hartog

Mini-estuarium voor het Noard-Fryslân Bûtendyks

Henk de Vries, directeur It Fryske Gea: ‘Vanaf het Waddenbalkon heb je uitzicht over het ‘gat’ in de zeedijk en de toekomstige zoet-zoutgradiënt. De bouw van het gemaal is de eerste stap in een uniek project dat wij uitvoeren met Wetterskip Fryslân. Wij bouwen hier namelijk een soort mini-estuarium. Een gebied vergelijkbaar met de Eems-Dollard of de Westerschelde. Een natuurgebied met eb en vloed, waar zoet rivierwater en zout zeewater elkaar ontmoeten en zo een brak watergebied ontstaat. Deze zoet-zoutovergang is een belangrijke brug tussen zee en land. Veel dieren en planten zijn hiervan namelijk afhankelijk, zoals de zoutminnende planten heelblaadjes en heemst en vissoorten zoals paling en driedoornige stekelbaars.’

Johannes Kramer, gedeputeerde Provincie Fryslân: 'Het gebied ligt er klaar voor om haar verhaal te vertellen. Een verhaal met het geloof dat wij hier iets neerzetten dat goed is voor de streek. Voor landbouw, recreatie en natuur. De afvoer van water is een uitdaging. De regen van afgelopen dagen laat al zien dat de afvoer van water van essentieel belang is. Dit gemaal helpt daarbij.' 

Bouw van gemaal Vijfhuizen

Vanaf het Waddenbalkon is te zien hoe het gemaal in het ‘gat’ in de dijk wordt gebouwd. Dit bijzondere gemaal verbetert straks de waterafvoer bij zware regenval, het gevolg van klimaatverandering. Ook zijn de werkzaamheden in het buitendijkse gebied te bewonderen. Hier ontstaat een unieke overgang tussen (zoet) binnenwater en zout (zee) water langs de Waddenkust. Een impuls aan de natuurontwikkeling in het buitendijkse kwelderlandschap en aan de migratie van vissoorten die trekken tussen zee en binnenwateren.  

Kijk in de toekomst

Belangstellenden kunnen het eindresultaat van het project alvast bewonderen via een virtual reality tool. Dit werkt met een smartphone en de QR code op het informatiebord op het Waddenbalkon of via de website www.projectvijfhuizen.nl (externe website).       

Samenwerking

Het project is een samenwerking van Provincie Fryslân, gemeente Ferwerderadiel, It Fryske Gea en Wetterskip Fryslân. Namens de partijen regelt Wetterskip Fryslân de uitvoering van de bouw van het gemaal, de werkzaamheden binnendijks en deels buitendijks (afwateringsvaart, kaden en visdrempel).

De totale kosten bedragen 15 miljoen euro. Dit wordt voor een groot deel betaald met bijdragen van het Waddenfonds, het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (POP), Programma naar een Rijke Waddenzee en Rijkswaterstaat. It Fryske Gea is verantwoordelijk voor de uitvoering van het buitendijkse verkwelderingsplan ‘fan swiet nei sâlt’. De kosten hiervan bedragen 1,3 miljoen euro.

Uitzicht Waddenbalkon
Vanaf het Waddenbalkon is te zien hoe het gemaal in het ‘gat’ in de dijk wordt gebouwd. Foto: Daniël Hartog