Volg de vissen tijdens open dag Miedemagemaal Zwarte Haan

  • geplaatst op 19 april 2018 om 15:36

Zaterdag 21 april opent het Miedemagemaal bij Zwarte Haan tussen 10.00 en 14.00 uur haar deuren voor publiek. Tijdens de Wereldvismigratiedag laat Wetterskip Fryslân hier zien hoe vissen, via de vispassage, van de Waddenzee naar de polders zwemmen. Rond 11.00 en 13.00 uur worden de fuiken omhoog gehaald, om samen met bezoekers de vissen te tellen.

Ruimte voor vis

Sinds 1973 staat bij Zwarte Haan het H.G. Miedemagemaal. Het gemaal zorgt voor de afvoer van water van de polders naar de Waddenzee. Een aantal jaren geleden is de sluis aangepast zodat ook vissen het gemaal kunnen passeren. Een gezonde visstand is een belangrijke graadmeter voor de waterkwaliteit. Daarvoor is het belangrijk dat vissen ongehinderd kunnen trekken binnen hun leef- en paaigebieden. Dijken, gemalen, sluizen en stuwen vormen voor vissen vaak een lastige barrière.

Vispassage

De zogenoemde vispassage bij het Miedemagemaal loopt onder het gemaal door, en is daardoor niet zichtbaar. Met een zoetwaterlokstroom worden de vissen in de passage ‘gelokt’. Vissen als paling, stekelbaars en spiering komen bij elkaar in een soort van wachtkamer. Een aantal keren per dag gaat de passage aan de kant van de Waddenzee dicht. Op dat moment gaat de passage aan de polderkant open. Zo zwemmen de vissen via de polder de Friese binnenwateren in .

Wereldvismigratiedag 21 april

Op de Wereldvismigratiedag laat waterschap zien hoe de vis van zout naar zoet trekt en andersom. En welke rol het Miedemagemaal hierin speelt. Ook zijn er live beelden van welke vissen door de passage gaan.