Vogelgriep in Fryslân

  • geplaatst op 11 november 2020 om 19:21

In Fryslân, met name in het Waddengebied, worden momenteel veel dode vogels gevonden. Waarschijnlijk zijn deze vogels getroffen door de vogelgriep. Raak de vogels niet aan, meld gevonden dode vogels en laat gebieden met watervogels met rust.

Meld dode vogels

Heeft u een dode wilde (water)vogel gevonden? Raak de vogel(s) niet aan, maar meld ze. Ga voor meer informatie over hoe u dode vogels kunt melden naar de website van de Veiligheidsregio Fryslân.

Opruimen kadavers

Wetterskip Fryslân heeft de taak dode vogels op te ruimen wanneer het de waterkwaliteit (zorg voor schoon water), waterkwantiteit (zorg voor voldoende water) of waterveiligheid (zorg voor droge voeten) raakt. We zorgen in overleg met de betrokken gemeenten en/of grondeigenaar voor een veilige afvoer van dode vogels. En wanneer daar, na gezamenlijke afstemming, vanuit de Veiligheidsregio Fryslân naar wordt gevraagd. Onze medewerkers ruimen kadavers in speciaal beschermende kleding op en volgens een speciaal protocol om verdere besmetting te voorkomen.