Vliegtuig meet CO2-uitstoot in Friese veenweidegebied

  • geplaatst op 06-11-2019 13:07

Wageningen University & Research (WUR) meet vrijdag 8 november 2019 met een vliegtuig de CO2-uitstoot bij verschillende veentypes in de driehoek Sneek-Wolvega-Drachten. Het vliegtuig, de PH-WUR, vliegt op een hoogte van 60 meter. Dit kan lokaal enige geluidsoverlast veroorzaken. De meetgegevens moeten meer inzicht geven in het verminderen van de CO2-uitstoot door effectieve maatregelen.

Het gaat om een testvlucht van het Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweide (NOBV) dat zich in de startfase bevindt. Volgend jaar gaan de onderzoekers tweemaandelijks de CO2-uitstoot met het vliegtuig meten. Het onderzoek is onderdeel van het uitvoeringsprogramma Veenweidevisie van provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân. Wetterskip Fryslân is medecoördinator voor het onderzoek in het Friese veenweidegebied.

Verschillen per gebied

De WUR onderzoekt in welke mate de CO2-uitstoot in het veengebied verschilt van het klei- en zandgebied. Ook bekijken de onderzoekers de CO2-uitstoot in agrarische gebieden ten opzichte van bijvoorbeeld natuurgebieden of dorpen. De WUR bestudeert wat de effecten zijn van maatregelen in het veenweidegebied. Bijvoorbeeld onderwaterdrainage en hogere waterstanden. Ook bekijken zij of de uitstoot in Fryslân afwijkt van andere provincies.

Nationaal Klimaatakkoord

In het nationale Klimaatakkoord is vastgelegd dat Nederland in 2030 de CO2-uitstoot met 49 procent moet verminderen. De beperking van de uitstoot in het veenweidegebied moet hieraan een belangrijke bijdrage leveren.

Vlieggebied onderzoek CO2-uitstoot Friese veenweidegebied.png

Kaart: vlieggebied onderzoek CO2-uitstoot veenweidegebied.

Vliegtuig PH-WUR.jpg

Vliegtuig PH-WUR van de Universiteit van Wageningen die het onderzoek uitvoert.