Investering versterking Lauwersmeerdijk

  • geplaatst op 27-02-2019 13:33

Het algemeen bestuur stelde op dinsdag 26 februari 2019 € 26,6 miljoen beschikbaar voor de versterking van de Lauwersmeerdijk. Ruim 4 kilometer asfaltbekleding van de Lauwersmeerdijk voldoet niet aan de veiligheidseisen. Dit bleek bij een zesjaarlijkse toetsing. We starten naar verwachting deze zomer met de werkzaamheden aan de dijk.

Dagelijks bestuurder Bé de Winter: ‘De dijkversterking levert een belangrijke bijdrage aan de veiligheid van onze provincie. Bovendien blijft de dijk groen en kun je er straks over fietsen.’ We financieren de dijkversterking met € 26,6 miljoen voor. Na uitvoering ontvangt het waterschap van het Hoogwaterbeschermingsprogramma € 23,3 miljoen. De resterende kosten (€ 3,3 miljoen) zijn voor onze rekening.

Versterking Lauwersmeerdijk

We versterken de Lauwersmeerdijk om de gevolgen van klimaatverandering te kunnen opvangen. Over een lengte van 4,4 kilometer krijgt de dijk een nieuwe asfaltlaag en wordt de overige bekleding vervangen. De hoogte van de dijk blijft hetzelfde. De versterking van de Lauwersmeerdijk start naar verwachting in de zomer en is medio 2021 klaar. Bekijk het hele ontwerp op de pagina van het Lauwersmeerproject.

Hoogwaterbeschermingsprogramma

Rijkswaterstaat en de waterschappen staan de komende jaren aan de lat van de grootste dijkversterkingsoperatie ooit. Meer dan 1100 km dijken en 256 sluizen en gemalen worden tot 2028 aangepakt. Verspreid over bijna 300 projecten in het hele land, langs de kust, langs de meren en de grote rivieren. Dat lukt alleen met een nieuwe kijk op de Nederlandse dijk en op dijkversterking. Het moet sneller, beter en efficiënter. Dit gebeurt in het Hoogwaterbeschermingsprogramma: een dijkversterkingsprogramma waar Nederland 7,4 miljard euro voor uittrekt.