Update droogte: Vanaf donderdag 26 juli waarschijnlijk beregeningsverbod

  • geplaatst op 24-07-2018 20:54

Dinsdag 24 juli 2018, 21.00 uur - Vanaf donderdag 26 juli stelt Wetterskip Fryslân waarschijnlijk in het hele beheergebied (Fryslân en het Groninger Westerkwartier) een beregeningsverbod in voor graslanden. Het is dan verboden om voor beregening voor graslanden oppervlakte- en grondwater te gebruiken. Dit verbod geldt voor inwoners en agrariërs.

Momenteel is de vraag naar water groter dan het wateraanbod. Daarom lukt het niet om alle waterpeilen in de polders op hoogte te houden.

Boetes

Als donderdag 26 juli het beregeningsverbod ingaat beboet Wetterskip Fryslân overtredingen gelijk.

We maken op onze website bekend wanneer en met welke gewassen het beregeningsverbod ingaat en eventueel wordt uitgebreid.