Update droogte: Wetterskip Fryslân gaat 600 kilometer kaden op veen inspecteren

  • geplaatst op 16-07-2018 18:00

Maandag 16 juli 2018, 18.00 uur - Vanwege de aanhoudende droogte start Wetterskip Fryslân woensdag 18 juli 2018 met de inspectie van in totaal 600 kilometer aan kaden. De kaden met een ondergrond van veen liggen in het veengebied van Fryslân dat loopt van het noordoosten, via het midden naar het zuidwesten van de provincie. Veertig medewerkers controleren te voet of er scheuren of zwakke plekken in de kaden zitten. Naar verwachting is de inspectie voor het weekend klaar.

Bij een neerslagtekort boven de 200 millimeter controleren we alle kaden met een ondergrond van veen op lage gronden in Fryslân. De kaden met een ondergrond van veen op hoger gelegen gronden inspecteren we nu niet. Bij de eerste, steekproefsgewijze inspecties op vrijdag 6 juli en maandag 9 juli kwamen de rayonbeheerders geen problemen tegen. 

Voldoende wateraanvoer vanuit IJsselmeer

We kunnen op dit moment nog voldoende water de Friese boezem inlaten vanuit het IJsselmeer. De waterstand op de Friese boezem is ook nog op peil.

Als de droogte aanhoudt, kan het zijn dat we minder water kunnen inlaten vanuit het IJsselmeer. Daarover besluit de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling. Als dat besluit wordt genomen, bespreken we mogelijke vervolgmaatregelen, bijvoorbeeld een beregeningsverbod.

Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling

Als er sprake is van een (dreigend) watertekort, dan komt de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) in actie. De commissie bestaat uit vertegenwoordigers van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de Unie van Waterschappen en het Interprovinciaal Overleg. De LCW adviseert over de verdeling van het beperkt beschikbare water. Dit gebeurt op basis van de zogeheten verdringingsreeks. Dat zijn vastgelegde afspraken waarin is bepaald welke gebruiksfuncties voorrang krijgen bij (dreigende) watertekortsituaties.

Meer informatie