Update droogte: Mogelijk nieuwe maatregelen droogte in Fryslân

  • geplaatst op 20-07-2018 16:30

Vrijdag 20 juli 2018, 16.00 uur - Op grond van de huidige situatie volgen er in het beheergebied van Wetterskip Fryslân (Fryslân en het Groninger Westerkwartier) mogelijk nieuwe maatregelen in verband met de droogte. Naar verwachting treedt de verdringingsreeks in werking. Woensdag 25 juli neemt de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) hierover een besluit. Momenteel is de vraag naar water, van de negen waterschappen rond het IJsselmeer, in evenwicht. Bij de huidige weersvoorspelling wordt de vraag groter dan het wateraanbod.

Mogelijk beregeningsverbod

Als de verdringingsreeks in werking treedt, volgt een verbod op beregening. Dit is een maatregel  uit de eerste fase van de verdringingsreeks.

Regionale waterkeringen veilig

De inspecties van de regionale waterkeringen in Fryslân zijn klaar. Onze 40 rayonbeheerders en muskusrattenbestrijders hebben 600 kilometer kaden op veengrond geïnspecteerd. De eerste indruk is goed. Op enkele plekken doen we komende week verder onderzoek.

Waterkwaliteit verslechtert

In de zomerperiode neemt Wetterskip Fryslân op ruim dertig locaties om de twee weken watermonsters. Dan meten we of er bacteriën en blauwalgen in het water voorkomen die ziektes kunnen veroorzaken. Door de aanhoudende droogte en hoge temperaturen verslechtert de waterkwaliteit. Zwemmen in open water is daardoor een steeds groter risico.

Betrokken partijen uitgenodigd

We nodigen maandag 23 juli de partijen die betrokken zijn bij droogte in ons beheergebied uit. Marian Jager, loco-dijkgraaf van Wetterskip Fryslân: 'Als waterschap vinden wij het belangrijk om de belanghebbenden zo goed mogelijk te informeren.’

Meer informatie