Update 14 maart: waterbeheer vanwege hoge waterstanden

  • geplaatst op 14-03-2019 16:01

Door de vele regen van de afgelopen dagen staat het water in de Friese boezem (alle meren en vaarten) gemiddeld nog steeds 10 centimeter boven het streefpeil (52 centimeter beneden NAP). Lokaal kunnen er hogere waterstanden zijn, omdat de harde wind het water opstuwt.

Omdat de spuimogelijkheden naar de Waddenzee beperkt zijn, voert Wetterskip Fryslân het water van de Friese boezem af met de inzet van gemalen. Naast het Hooglandgemaal in Stavoren en de kleinere zeegemalen hebben we het Woudagemaal in Lemmer aangezet. Dit historische stoomgemaal blijft met  de huidige weersverwachtingen tot en met zondag draaien. Ook de poldergemalen draaien volop om het overtollige water uit de polders af te voeren naar de Friese boezem. 

Melding overlast

Voor zover bekend leiden de hogere waterstanden nergens tot wateroverlast. Wel kan plaatselijk de waterstand hoger oplopen omdat bijvoorbeeld een duiker (buis die poldersloten met elkaar verbindt) verstopt raakt. Ziet u uitzonderlijk hoge waterstanden? Meld dit dan tijdens kantooruren bij ons via het algemene nummer 058-292 22 22. Buiten kantooruren belt u in dringende gevallen het milieu-alarmnummer: 058-212 24 22.

Neerslag

Ook de komende dagen valt er nog de nodige regen. Daarna volgt naar verwachting droger weer en zwakt de wind af. We verwachten dat de Friese boezem in de loop van volgende week weer op het normale streefpeil van 52 centimeter beneden NAP uitkomt. De regen is goed voor het herstel van het grondwaterpeil.  

Zie ook de kaart met actuele waterpeilen en neerslag en de kaart met grondwaterstanden 

Spuien en pompen

We regelen de waterstand in de Friese boezem door bij veel regen water via spuisluizen te spuien naar het Lauwersmeer en de Waddenzee. Bij hoge waterstanden op de zee kunnen we niet spuien en is extra pompcapaciteit nodig. In die situaties of als er heel veel regen in korte tijd valt, pompen we water met het elektrische Hooglandgemaal (Stavoren) naar het IJsselmeer en met de kleinere gemalen (Zwarte Haan, Roptazijl en De Heining) naar de Waddenzee. We zetten het Woudagemaal in Lemmer, een historisch stoomgemaal, nog af en toe aan om het Hooglandgemaal te ondersteunen.