Uitnodiging: tweede ronde Omgevingslab Fries platteland

  • geplaatst op 28 september 2017 om 10:40

Praat in de maand oktober 2017 in de tweede ronde van Omgevingslab Fryslân mee over de toekomst van Fryslân. In wat voor Fryslân wil je leven in 2030? Hoe gaan we in Fryslân om met klimaatverandering, krimp en energie? Wat is de toekomstvisie voor de steden en dorpen? En hoe ziet het Friese platteland er in de toekomst uit qua landbouw, natuur en recreatie?

In de tweede ronde van Omgevingslab Fryslân gaan Friese gemeenten, provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân in gesprek met experts, inwoners en ondernemers over de toekomst van onze leefomgeving. Meld je aan via www.omgevingslab.frl (externe website) 

Bijeenkomsten op vier locaties: 

  1. Drachten, gemeentehuis: maandag 9 oktober 2017, 19:00 tot 22:00 uur
  2. Dokkum, De IJsherberg: woensdag 4 oktober 2017, 19:00 tot 22:00 uur
  3. IJlst, gemeentehuis: woensdag 4 oktober 2017, 19:00 tot 22:00 uur
  4. Sint Annaparochie, locatie volgt: donderdag 5 oktober 2017, 19:00 tot 22:00 uur (onder voorbehoud)

Ideeën zijn welkom

In juni 2017 spraken de Friese gemeenten, Wetterskip Fryslân en Provincie Fryslân al met de mienskip over de toekomst van het Friese platteland. Nu liggen er vier scenario’s voor die toekomst. Hierover willen we in oktober jouw ideeën horen. De resultaten van de gesprekken vormen bouwstenen voor de omgevingsvisies van de Friese overheden.