Tegel eruit, fruitstruik erin!

  • geplaatst op 13 september 2017 om 11:07

Zaterdag 23 september 2017 organiseert Operatie Steenbreek in samenwerking met Groei en Bloei en Wijkpanel Tjerkhiddes/Cambuursterhoek de actie 'Tegel eruit, fruitstruik erin' in de wijk Tjerkhiddes/Cambuursterhoek in Leeuwarden. Wie tussen 12.00 uur en 16.00 uur een tegel inlevert bij de Operatie Steenbreek-stand krijgt er een fruitstruik voor terug!

Op zaterdagmiddag kunt u de Steenbrekers aan de deur verwachten. Gewapend met kruiwagens en een schep komen zij u een fruitstruik aanbieden in ruil voor een tegel uit uw tuin. Samen gaan we de strijd aan tegen verstening in uw wijk. Heeft u de Steenbrekers aan de deur gemist? U kunt uw tegel van 12.00 tot 16.00 uur zelf inleveren op het plein bij Buurthuis Tjerkhiddes, Tjerkhiddesstraat 52, Leeuwarden. De middag wordt muzikaal begeleid door Draaiorgel de Fruitschalen.

Operatie Steenbreek

Leeuwarden is een van de 48 steden die met Operatie Steenbreek die de uitdaging is aangegaan om verstening van de stad tegen te gaan. Hierdoor kan het water namelijk niet goed wegstromen en krijgen we steeds vaker te maken met wateroverlast. De biodiversiteit gaat erop achteruit en het zorgt voor hittestress. Uit onderzoek van de Gemeente Leeuwarden blijkt dat de wijk Tjerkhiddes/Cambuursterhoek voor 77 procent uit verhard oppervlakte bestaat. Draag zaterdag 23 september je steentje bij aan een groene en gezonde leefomgeving en lever een tegel in!

Operatie Steenbreek wordt mede mogelijk gemaakt door hogeschool Van Hall Larenstein, de Friese Milieu Federatie, Wetterskip Fryslân, Gemeente Leeuwarden, het Nordwin College en Provincie Fryslân.
Verstening in Leeuwarden per wijk
Verstening in Leeuwarden per wijk.