Sterkte Waddenzeedijken getest met hevige nepstorm op Slachtedyk

 • geplaatst op 27-11-2018 15:02

  De Waddenzeedijken krijgen de komende decennia heel wat te verduren. Het klimaat verandert, de zeespiegel stijgt en stormen worden heviger. Met een 'golfoploopproef' wordt getest in hoeverre de dijken hierop berekend zijn. Nadat begin november een dijk in de provincie Groningen werd getest, was dinsdag 27 november de test op de Slachtedyk in Fryslân. Tijdens deze proef werden twee meter hoge golven met een simulator nagebootst. Op deze manier wordt de grasmat van de zeedijk getest.

  Simulator is Fries product

  De ontwikkelaar (professor Jentsje van der Meer uit Akkrum) en bouwer (Smederij Krist Heerenveen) van de simulator waarmee de proef wordt uitgevoerd komen uit Friesland. Het uitvoeringsteam bestaande uit Jan Bakker (Sneek), Gerben van der Meer (Broek), Frans Roorda (Boazum) komt eveneens uit Friesland. De simulator wordt wereldwijd ingezet. Zo is er volgend jaar een proef met de simulator in Singapore.

  Onderzoek naar gras en kleibekleding

  De simulatie op de Slachtedyk gebeurt op een van de plekken waar we de gras- en kleibekleding van onze zeedijk onderzoeken. In proefvakken kijken we over een duur van 5 jaar naar de sterkte van gras en klei en mogelijkheden om nieuwe grassoorten te ontwikkelen voor zeedijken. Dit kan bijdragen aan een sterkere grasmat, die erosiebestendiger is en een hogere dichtheid heeft of meer biodiversiteit.

  Simulatie van golven op de dijk

  Voor een goede nulmeting worden op de huidige dijk golfoploopproeven gedaan. Hierbij simuleren we golven op de dijk, totdat de grasmat kapot gaat. Zo bepalen we hoe sterk de huidige grasmat is. De resultaten uit deze meting vergelijken we over 4 á 5 jaar met de resultaten uit de golfoploopproeven op de nieuwe grasmengsels in de proefvakken.


  Foto van simulatie golven op de dijk
  Simulatie van golven op de dijk. Fotograaf Wilma Nabring   

  Uitkomsten onderzoek van invloed op officiële rekenregels

  Als de resultaten uit dit onderzoek positief zijn, dan kan dat leiden tot het opstellen van nieuwe- of aangescherpte rekenregels. De sterkte van de grasmat is namelijk onderdeel van het huidige toets- en beoordelingsinstrumentarium. Als deze door positieve resultaten vanuit het onderzoek kunnen worden bijgesteld, kan dat leiden tot besparingen.

  Totaal vier van deze proefvakken op de Waddenzeedijk

  In totaal komen er 4 proefvakken met nieuw gras. Het huidige gras wordt op 3 plekken getest. De Carel Coenraadpolder nabij Finsterwolde in Groningen, de Emmapolderdijk ten westen van de Eemshaven en op de Slachtedyk.

  Onderdeel van de POV Waddenzeedijken

  Dit onderzoek is onderdeel van de POV Waddenzeedijken, waarbij de waterschappen Hunze en Aa's, Noorderzijlvest en Wetterskip Fryslân Nederland onder de paraplu van het Deltaplan Waterveiligheid beschermen tegen overstromingen, nu én in de toekomst.