Stand van zaken waterbeheer Friese boezem

  • geplaatst op 19-03-2019 09:56

Na een natte week is het water in de Friese boezem, de meren en vaarten in Fryslân, nog steeds hoger dan normaal. Vanaf vandaag, dinsdag 19 maart 2019, neemt de spuicapaciteit naar de Waddenzee weer toe. Hierdoor zakt de waterstand verder. Eind van de week is de Friese boezem naar verwachting weer rond het streefpeil van 52 centimeter beneden NAP.

Het Woudagemaal in Lemmer is tot afgelopen zondagavond aan geweest. Het gemaal draaide sinds vorige week dinsdag 12 maart. Samen met de inzet van het Hooglandgemaal in Stavoren en de kleinere zeegemalen en via de spuisluizen voerden we deze week 160 miljard liter aan overtollig water af.

 Een deel van de neerslag is in de polder achtergebleven. De poldergemalen voeren daarom ook deze week nog overtollig water af naar de Friese boezem.

Grondwatertekort deels ingelopen

In totaal viel er de afgelopen twee weken 110 millimeter regen. Het grondwater in de bovenste lagen is daardoor weer overal redelijk op peil. Over het daadwerkelijk effect op de grondwaterstand ontstaat pas over een week meer duidelijkheid. Dan heeft het grondwater zich gestabiliseerd.