Schuif aan bij Omgevingslab en praat mee over de toekomst van Fryslân

  • geplaatst op 15 juni 2017 om 15:04
Wetterskip Fryslân gaat samen met provincie Fryslân en de Friese gemeenten met de ‘mienskip’ in gesprek over de ruimtelijke toekomst van Fryslân. Dat doen we in Omgevingslabs, waar we als overheden in gesprek gaan met belangenorganisaties, experts, ondernemers en inwoners. Eind juni organiseren we in Drachten, Dokkum, Sneek en Franeker zo’n Omgevingslab over de toekomst van ons Friese platteland.

Meedoen?

Wilt u meepraten over de kwaliteit van het landelijk gebied? Bent u expert op een thema dat met energie te maken heeft? Heeft uw organisatie een visie op de gebouwde omgeving? Kortom, wilt u meedenken over de toekomst van Fryslân? Dat kan! U bent van harte welkom bij het Omgevingslab van uw keuze. Meld u aan (externe website)

Omgevingslab Fries platteland

  • Regio Zuidoost - Drachten - dinsdag 20 juni 2017
  • Regio Noordoost - Dokkum - woensdag 21 juni 2017
  • Regio Zuidwest - Sneek - donderdag 22 juni 2017
  • Regio Noordwest - Franeker - donderdag 22 juni 2017

De locaties volgen per e-mail.

Wat doen we met de uitkomsten?

In 2019 wordt de Omgevingswet ingevoerd. Eén wet die 26 wetten en regels voor de fysieke leefomgeving vervangt. Het Rijk, provincies en gemeenten werken aan een Omgevingsvisies voor hun eigen grondgebied. De resultaten van de Omgevingslabs vormen bouwstenen voor deze Omgevingsvisies.