Schoon water voor de Tsjonger, Prinsewyk en Engelenfeart

  • geplaatst op 14 mei 2019 om 16:18

De vaarten Tsjonger, Prinsewyk en Engelenfeart krijgen natuurvriendelijke oevers. Dit zijn luwe oevers waar het zonlicht de bodem beter bereikt. Hierdoor ontstaat er een geschikter leefgebied voor waterplanten en -dieren. Bovendien groeit waterriet beter in de luwe oevers. Dit zuivert het water. De werkzaamheden zijn in maart gestart en nu vol in uitvoering. Begin 2020 is het werk klaar.

Bredere vaarten voor extra waterberging

Wetterskip Fryslân zorgt voor schoon water in de vaarten. Daarnaast worden de vaarten breder gemaakt. Hierdoor ontstaat er meer ruimte om bijvoorbeeld tijdens hoosbuien extra water op te vangen. Tijdens het verbreden van de vaarten verhoogt het waterschap ook de kaden. De hogere kades zorgen ervoor dat het land niet onder water komt te staan.

Kosten

De totale kosten voor het project bedragen €3,7 miljoen. Het project wordt gefinancierd door het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (POP3), de provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân.

Kaderrichtlijn water (KRW)

De werkzaamheden komen voort uit de Europese Kaderrichtlijn Water. In deze richtlijn staan afspraken die ervoor moeten zorgen dat uiterlijk in 2027 het water in alle Europese landen voldoende schoon en gezond is. Wetterskip Fryslân heeft meerdere projecten met een KRW opgave. Er is al 250 kilometer oever natuurvriendelijk gemaakt. Het exact aantal kilometers dat tot 2027 natuurvriendelijk wordt gemaakt staat nog niet vast.

Aanleggen natuurvriendelijke oevers, kraan + man in water veraf.

Aanleg van natuurvriendelijke oevers, kraan + man in water
Het werk is begonnen: aan de Engelenfeart wordt hier een natuur vriendelijke over gemaakt. De palenrij zorgt voor luwe zones. Foto: Wetterskip Fryslân.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling; Europa investeert in zijn platteland.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling; Europa investeert in zijn platteland.

logo_provincie fryslan_kleur_300.jpg