Schoon, veilig en op peil: waterbeheer in Ferwerderadiel - Leeuwarderadeel aangepakt

  • geplaatst op 19-02-2019 13:54

Wetterskip Fryslân verbeterde de afgelopen jaren het waterbeheer in Ferwerderadiel-Leeuwarderadeel. En dat niet alleen. Het waterschap werkte aan betere waterkwaliteit en het gebied is zo aangepast dat het waterpeil gemakkelijker te beheren is. Het werk is nu klaar. Droge voeten, schoon en voldoende water in dit gebied!

Dagelijks bestuurder Wetterskip Fryslân, Jan van Weperen: “Samen met de inwoners hebben we eerst de problemen, wensen en ideeën besproken en zijn uiteindelijk tot oplossingen gekomen waar iedereen wat aan heeft. Zonder deze samenwerking was het niet gelukt.”

Een betere afwatering van het gebied

In het gebied heeft Wetterskip Fryslân sloten en vaarten verbreed. Het gebied kan nu, bijvoorbeeld tijdens hoosbuien, meer water opvangen. Ook het afvoeren van water  is verbeterd zodat het land dan niet onder water komt te staan. Daarom zijn de afwateringsbuizen, zogenaamde duikers, groter gemaakt zodat het water beter kan wegstromen.

Het is ook belangrijk dat het waterpeil overal goed blijft. Daarom zijn er stuwen in het gebied. Met een stuw kan de waterstand in sloten en vaarten geregeld worden. De stuw bij Hijum werkte niet goed meer, was slecht bereikbaar en daardoor niet goed te bedienen. Nu werkt de stuw automatisch en is van afstand te bedienen.

Schoon water voor waterplanten en –dieren

Een aantal sloten en vaarten is breder gemaakt en de oevers lopen nu langzaam af. Daar profiteren waterplanten en –dieren van. Dit worden ook wel natuurvriendelijke oevers genoemd. Vooral waterplanten en riet zuiveren het water en zorgen dus voor een betere waterkwaliteit.

Planning en kosten

In totaal kostte dit project  € 1.200.000. De uitvoering startte in 2017 en in december 2018 was het werk klaar.