Schoon Erf, Schoon Water Akkerbouw Fryslân van start

  • geplaatst op 24-10-2019 14:13

Het project Schoon Erf, Schoon Water Akkerbouw Fryslân is woensdagmiddag 23 oktober 2019 van start gegaan. Op het erf van akkerbouwer Van Gunst-Boersma in Hallum ondertekenden LTO, de Agrarische Jongeren Friesland, Wetterskip Fryslân en de Nederlandse Akkerbouw Vakbond een intentieverklaring. In het project gaan akkerbouwers en loonbedrijven werken aan schoner water door erfafspoeling terug te dringen. 

Erfafspoeling en waterkwaliteit

Restjes van gewasbeschermingsmiddelen op bijvoorbeeld landbouwvoertuigen kunnen bij regen van het erf afspoelen en in de sloot terechtkomen. Dit is schadelijk voor de waterkwaliteit. Met het project worden akkerbouwers gestimuleerd maatregelen te nemen om dit te voorkomen. Zo investeert het bedrijf van Van Gunst-Boersma in een wasplaats waarbij al het vervuilde water wordt opgevangen. Ook andere akkerbouwers in de buurt kunnen daar gebruik van maken.

Voordelen voor akkerbouwers en loonbedrijven

Akkerbouwers die op hun erf maatregelen willen nemen om erfafspoeling te voorkomen, kunnen een gratis erfscan laten doen en gratis advies inwinnen. Ook kunnen zij een bijdrage krijgen in de kosten. De deelnemers weten na het treffen van de maatregelen zeker dat ze voldoen aan  de wet- en regelgeving. Tijdens de looptijd van het project komen onze toezichthouders niet langs bij de deelnemers aan het project voor reguliere controles voor erfafspoeling.

Vervolg op project melkveehouders

Het project, waarvan Wetterskip Fryslân en Provincie Fryslân medefinancier zijn, is een vervolg op het succesvolle project Schoon Erf Schoon Water voor melkveehouders.

Start Schoon Erf Schoon Water Akkerbouw.jpg

Jan van Weperen (dagelijks bestuurslid Wetterskip Fryslân), Tineke de Vries, (regiobestuurder LTO Noord), Gerlof Bergmans (Nederlandse Akkerbouw Vakbond) en Thomas Pollema (Agrarische Jongeren Friesland) ondertekenen een intentieverklaring om samen te werken bij het terugdringen van erfafspoeling in de akkerbouw. Foto: Jaap Schaaf, Hoge Noorden.