Wij tekenen samen met andere partijen voor Holwerd aan Zee

  • geplaatst op 16 december 2019 om 16:06

Vandaag, maandag 16 december 2019, tekenden Wetterskip Fryslân samen met Stichting Holwerd aan Zee, Vogelbescherming Nederland, Provincie Fryslân, Gemeente Noardeast-Fryslân een intentieovereenkomst om samen het project ‘Holwerd aan Zee’ richting realisatie te brengen. Met het tekenen van deze overeenkomst komt de daadwerkelijke uitvoering van dit baanbrekende project een flinke stap dichterbij.

Door het ondertekenen van de intentieovereenkomst spreken de partijen af om samen de tweede fase van het project Holwerd aan Zee voor te bereiden. Het gaat om de daadwerkelijke inrichting van het gebied, zoals de toegangsgeul door de kwelder, de schutsluis in de zeedijk, het getijdenmeer, broedeilanden, een boulevard en ruimte voor natuur en recreatie. Inclusief een ecologische verbinding met het achterland.

Andere meewerkende partijen

Rijkswaterstaat en de ministeries van Landbouw, Natuur en Visserij en Infrastructuur en Waterstaat zijn belangrijke meewerkende partijen. De afspraken met deze partners lopen naast deze intentieovereenkomst. Er wordt samengewerkt met alle partners in het efficiënt inzetten van middelen in de regio. Maar ook wordt er gekeken of er koppelkansen mogelijk zijn met andere projecten, zoals de geplande verbetering van de dijk tussen Koehool-Lauwersmeer.

Definitief ontwerp

Er zijn al veel vooronderzoeken gedaan. Deze waren nodig om de partijen voldoende steun te geven om deze volgende stap in het proces te zetten. De, in de overeenkomst afgesproken werkzaamheden leiden in 2020 tot een definitief ontwerp en projectplanning. Dan worden ook afspraken gemaakt tussen de partijen over rollen en taken over de uitvoering en het beheer van Holwerd aan Zee. Een goed ontwerp is ook zeer belangrijk voor de vergunningsprocedures.

Holwerd aan Zee komt steeds dichterbij

Eerder dit jaar kreeg de Vogelbescherming samen met de Waddenvereniging en It Fryske Gea 15 miljoen euro van het Droomfonds van de Postcodeloterij voor Holwerd aan Zee. Ook Provincie Fryslân en Gemeente Noardeast-Fryslân hebben samen 15 miljoen euro gereserveerd. Vorige maand is er een aanvraag ingediend bij het Waddenfonds. Komend  voorjaar wordt duidelijk of het Rijk, mede vanuit de Regiodeal Noordoost-Fryslân, het resterende gat in de begroting zal dekken. Daarmee komt de uitvoering van de tweede fase van Holwerd aan Zee steeds dichterbij.