Rijk en regio investeren € 30 miljoen in Regio Deal Zuidoost Friesland

  • geplaatst op 13-07-2020 16:44

Minister van LNV, Carola Schouten, maakte maandag 13 juli 2020 bekend dat de Regio Deal Zuidoost Friesland is gesloten en het Rijk € 15 miljoen investeert. De overheden in de regio verdubbelen dit bedrag. Wij zijn partner in de Regio Deal, die een stevige impuls geeft aan Zuidoost-Friesland. Met de mienskip worden de dorpen en het unieke landschap nog sterker gemaakt. Zo blijft Zuidoost-Friesland een fijne plek om te leven, te werken, te ontmoeten én te bezoeken, nu en in de toekomst.

De gemeenten Heerenveen, Ooststellingwerf, Opsterland, Smallingerland, Weststellingwerf, de provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân en het Rijk werken samen met de inwoners, agrariërs, onderwijs, ondernemers, natuurbeheerders, maatschappelijke organisaties: onze mienskip aan de Regio Deal. Samen krijgen we meer voor elkaar, samen zijn we vitaal en veerkrachtig!’ zegt Ellen van Selm, burgemeester van Opsterland en woordvoerder namens de regio.

Uitdagingen

Zuidoost-Friesland scoort hoog op brede welvaart, omdat er een betrokken mienskip is en een uniek landschap. Toch zijn er ook uitdagingen, zoals de demografische ontwikkelingen en klimaatopgaven. Daarom investeren Rijk en regio de komende 4 jaar samen meer dan € 30 miljoen in de regio: in vitale dorpen en een veerkrachtig landschap. Naast de € 15 miljoen van het Rijk investeert de regio minimaal € 15 miljoen.

Robuust watersysteem

De Regio Deal versterkt de regionale centra, zorgt samen met de mienskip voor levendige kleine(re) kernen en het welzijn van de inwoners voor vitale kernen. De Regio Deal zet een plus op de integrale gebiedsontwikkeling beekdalen, gaat aan de slag met een robuust watersysteem en zet in op goede bodemgesteldheid, waterkwaliteit en biodiversiteit voor een veerkrachtig landschap. Met de thema’s duurzame lokale energie en ‘het gastvrije andere Friesland’ legt de Regio Deal verbinding tussen de dorpen en het landschap. Voor de Regio Deal onderzoekt het Fries Sociaal Planbureau de regionale brede welvaart.

Meer informatie

Ga voor meer informatie naar het nieuwsbericht op www.regiodealzuidoostfriesland.nl.