Project Vijfhuizen in 2017 van start

  • geplaatst op 06 december 2016 om 17:25

Met het project Vijfhuizen ‘fan swiet nei sâlt’ geven we een impuls aan de waterveiligheid, landbouw, vismigratie, natuurontwikkeling en recreatie in Noord-Fryslân. Een nieuw gemaal in de zeedijk bij Marrum verbetert straks de waterafvoer bij zware regenval, het gevolg van klimaatverandering.

Ook ontstaat er een bijzondere verbinding tussen (zoet) binnenwater en zout (zee) water in het unieke buitendijkse kwelderlandschap voor kwelderplanten en wadvogels. Samen met een nieuwe vaarroute en fietspad komt er een schitterend (natuur)gebied voor bewoners, natuurliefhebbers en recreanten langs de Friese Waddenkust.

Het project Vijfhuizen is een samenwerking van Provincie Fryslân (externe website), Gemeente Ferwerderadiel (externe website), It Fryske Gea (externe website) en Wetterskip Fryslân.

 Gemaal Vijfhuizen