Project Koppelkansen - Kansen aan de Friese IJsselmeerkust

  • geplaatst op 14 december 2017 om 09:18

Het waterpeil in het IJsselmeer gaat veranderen. Dit heeft gevolgen voor de Friese kust. Mogelijk zullen natuurgebieden en stranden verder afkalven. Het Rijk reserveert 12 miljoen euro voor herstelwerkzaamheden.

Het biedt ook kansen. Provincie Fryslan, gemeenten Súdwest-Fryslân en De Fryske Marren, Wetterskip Fryslân, It Fryske Gea én het rijk werken samen aan een plan om dit geld optimaal in te zetten. Hierbij kijken zij nadrukkelijk naar koppelkansen. Welke kansen op het gebied van recreatie, natuur, cultuurhistorie en visserij zijn te combineren met de herstelwerkzaamheden? Onder de naam Koppelkansen Friese IJsselmeerkust werken rijk en regio samen om de Friese IJsselmeerkust nog mooier en sterker te maken.

Meer informatie is beschikbaar op de projectwebsite: www.fryslan.frl/ijsselmeer (externe website)