Proef met hoger waterpeil Lauwersmeer start in 2018

  • geplaatst op 07 februari 2017 om 17:54

De proef om het waterpeil in het Lauwersmeer dit voorjaar te verhogen tot 0,52 meter beneden NAP schuift door naar 2018. Waterschap Noorderzijlvest gaf 10 januari 2017 de vergunning voor deze proef af, met als startdatum 15 februari en als einddatum 1 april. Het jaar 2017 wordt gebruikt om de monitoring te versterken, vispassages aan te leggen en extra peilbuizen te plaatsen voor de nulmeting. 

Dat is besloten na overleg tussen waterschap Noorderzijlvest en provincie Groningen, die het Natura 2000-beheerplan (externe website) -waar de proef onderdeel van is- uitvoert.

Meer informatie vind je in het persbericht van de provincie Groningen: Proef met hoger waterpeil Lauwersmeer start in 2018 (externe website).