Proef inzet polder Himpensermar als waterberging

  • geplaatst op 08 december 2020 om 08:53

Half december 2020 starten we samen met Staatsbosbeheer en vier pachters een waterbergingsproef in gebied de Himpensermar onder Leeuwarden. Doel van deze proef is te kijken of het 82 hectare grote gebied, in eigendom van Staatsbosbeheer, geschikt kan worden gemaakt voor waterberging. Dat is het op dit moment nog niet. Dit blijkt uit een gezamenlijke verkenning met Staatsbosbeheer.

Inzet polder Himpensermar

Polder Himpensermar wordt alleen als waterberging ingezet bij extreem hoge waterstanden in de Friese boezem (stelsel van meren, kanalen en vaarten). En als we geen andere mogelijkheden hebben om water af te voeren. Het overtollige water uit de boezem loopt op natuurlijke wijze de polder in, waar het tijdelijk wordt opgeslagen. Na maximaal één tot anderhalve week zakt het water in de bodem. Voor het bodemleven heeft dit geen negatieve gevolgen.

1500 hectare extra waterberging

We onderzoeken of er 1.500 hectare aan waterberging in natuurgebieden direct gelegen langs de Friese boezem tot het jaar 2035 kan worden gerealiseerd. Polder Himpensermar kwam naar voren als mogelijk geschikt gebied. Hier voeren we de waterbergingsproef uit samen met Staatsbosbeheer, die de polder beheert, en de vier boeren die in het gebied van Staatsbosbeheer een stuk grond pachten. Voor de proef zetten we de stuwen naar de polder open.

Extremer weer

In natte perioden willen we wateroverlast zoveel mogelijk beperken. In de afgelopen jaren richtten we al op verschillende locaties in Fryslân gebieden voor waterberging in. Door de klimaatverandering krijgen we vaker te maken met extreme neerslag. Daarom onderzoeken we de mogelijkheden om meer water te kunnen bergen.