Presentatie voor studenten Civiele Techniek aan de NHL

  • geplaatst op 31 maart 2017 om 16:48
Studenten Civiele Techniek, met de minor Watermanagement en Waterbouwkunde, aan de NHL kregen vandaag een presentatie van onze collega André Seinstra, ontwerpcoördinator bij Wetterskip Fryslân. De presentatie ging over regionale waterkeringen in stedelijke gebieden. Zo legde hij onder andere uit wat een waterkering is, welke verschillende keringen er zijn en aan welke eisen deze moeten voldoen.

Deze informatie moet de studenten op weg helpen bij het uitvoeren van een praktijkopdracht, het ontwerpen van een regionale kering. Zij krijgen van ons twee gebieden aangereikt waar de keringen nog aangepast moeten worden. De studenten maken vervolgens in twee groepen een schetsontwerp met als voorwaarden dat er een groot draagvlak voor is en de kosten zo laag mogelijk zijn. In juni presenteren de studenten hun plannen bij ons. Een mooi voorbeeld van de samenwerking tussen onderwijs en Wetterskip Fryslân.

Presentatie voor studenten civiele techniek