Portefeuilleverdeling nieuw dagelijks bestuur

 • geplaatst op 09-05-2019 11:18

  Dinsdagavond 7 mei zijn de leden van ons nieuwe dagelijks bestuur geïnstalleerd tijdens de vergadering van het algemeen bestuur.

  Het dagelijks bestuur bestaat uit:

  • Jan van Weperen (namens Geborgde zetels ongebouwd en VVD)
  • Bé de Winter (CDA en ChristenUnie)
  • Annet van der Hoek (Geborgde zetels bedrijven)
  • Otto van der Galiën (Lagere Lasten Burger).

  De portefeuilleverdeling is als volgt:

  Paul van Erkelens (dijkgraaf) Algemene bestuurlijke zaken
  Klimaat
  Juridische en personele zaken
  Crisis en calamiteitenbeheer
  Communicatie
  Internationale Samenwerking
  Educatiebeleid
  Bodemdaling als gevolg van delfstoffen
  Digitalisering
  Gebied: Leeuwarden
  Bé de Winter (1e loco dijkgraaf) 0,8 fte Primaire keringen
  Financiën en belastingen
  Muskusrattenbestrijding
  Gebied: Waddeneilanden incl. adviescommissies
  Gebied: Noordwest Friesland
  Jan van Weperen (2e loco dijkgraaf) 1,0 fte Regionale en lokale deelsystemen en keringen
  Peilbeheer en boezem
  Veenweide
  Emissiebeheer, inclusief DAW en Erfafspoeling
  Gebiedsproces bodemdaling NW Friesland
  Keur en legger
  Gebied: Zuidwest Friesland
  Annet van der Hoek (3e loco dijkgraaf) 0,5 fte Waterbeleid Stedelijk gebied en FBWK
  Duurzaamheid
  Innovatie
  Handhaving
  Omgevingsvisie/-wet
  Gebied: Zuidoost Friesland
  Otto van der Galiën (4e loco dijkgraaf) 0,5 fte Waterzuivering en duurzame slibverwerking
  KRW
  Vergunningsverlening
  Zwemwater
  Visaangelegenheden
  Gebied: Noordoost Friesland