Portefeuilleverdeling nieuw dagelijks bestuur

  • geplaatst op 09-05-2019 11:18

Dinsdagavond 7 mei zijn de leden van ons nieuwe dagelijks bestuur geïnstalleerd tijdens de vergadering van het algemeen bestuur.

Het dagelijks bestuur bestaat uit:

  • Jan van Weperen (namens Geborgde zetels ongebouwd en VVD)
  • Bé de Winter (CDA en ChristenUnie)
  • Annet van der Hoek (Geborgde zetels bedrijven)
  • Otto van der Galiën (Lagere Lasten Burger).

De portefeuilleverdeling is als volgt:

Paul van Erkelens (dijkgraaf) Algemene bestuurlijke zaken
Klimaat
Juridische en personele zaken
Crisis en calamiteitenbeheer
Communicatie
Internationale Samenwerking
Educatiebeleid
Bodemdaling als gevolg van delfstoffen
Digitalisering
Gebied: Leeuwarden
Bé de Winter (1e loco dijkgraaf) 0,8 fte Primaire keringen
Financiën en belastingen
Muskusrattenbestrijding
Gebied: Waddeneilanden incl. adviescommissies
Gebied: Noordwest Friesland
Jan van Weperen (2e loco dijkgraaf) 1,0 fte Regionale en lokale deelsystemen en keringen
Peilbeheer en boezem
Veenweide
Emissiebeheer, inclusief DAW en Erfafspoeling
Gebiedsproces bodemdaling NW Friesland
Keur en legger
Gebied: Zuidwest Friesland
Annet van der Hoek (3e loco dijkgraaf) 0,5 fte Waterbeleid Stedelijk gebied en FBWK
Duurzaamheid
Innovatie
Handhaving
Omgevingsvisie/-wet
Gebied: Zuidoost Friesland
Otto van der Galiën (4e loco dijkgraaf) 0,5 fte Waterzuivering en duurzame slibverwerking
KRW
Vergunningsverlening
Zwemwater
Visaangelegenheden
Gebied: Noordoost Friesland