Overboord geslagen containers Waddengebied - Update 5: 11 januari

  • geplaatst op 11-01-2019 15:24

Update 5: 11 januari

De afgelopen dagen heeft Wetterskip Fryslân na elk hoogwater overdag de dijken gecontroleerd. Ook zijn we gestart met het opruimen het materiaal dat met de storm van dinsdag is aangespoeld. Er is afgelopen dagen weinig tot niets meer bijgekomen. Op een aantal plekken liggen veel kleine deeltjes piepschuim. De invloed van dit piepschuim op de natuur en het milieu is een grote zorg van alle betrokken partijen. Op dit moment brengen we samen met het bedrijf BDS, dat verantwoordelijk is voor het opruimen van de spullen op de dijk, in kaart waar het piepschuim ligt en waar het daadwerkelijk kan worden opgeruimd. Rijkswaterstaat is met de Waddenacademie een onderzoek gestart naar de (middel)langetermijneffecten van de plasticverontreiniging op de Waddenzee, als gevolg van de overboord geslagen containers.

Wat doen wij?

De komende periode blijven wij opruimen en toezicht houden langs de zeedijk van Zurich tot aan Lauwersoog om te kijken of er spullen zijn aangespoeld.

Helpen met opruimen

Bij het opruimen krijgen we veel hulp van vrijwilligers. Dat stellen we erg op prijs. Via onze social media-kanalen houden wij u op de hoogte of en waar eventueel goederen op de zeedijk zijn aangespoeld. Om schade aan de dijk te voorkomen verzoeken we u dringend om niet met voertuigen de dijk op te gaan.

Gevaarlijke stoffen

Er kunnen ook zakken met gevaarlijke stoffen aanspoelen. Kijk op de website van Veiligheidsregio Fryslân wat u hiermee het beste kunt doen. Hier staat ook een kaartje met actuele opruimlocaties.

Verantwoordelijkheid

De Veiligheidsregio Fryslân is verantwoordelijk voor de coördinatie van de afhandeling van dit incident. Voorlichting aan het algemeen publiek over gevaarlijke stoffen loopt via de Veiligheidsregio Fryslân. Wij zijn verantwoordelijk voor de veiligheid van de Waddenzeedijk Friese kust en eilanden en houden toezicht op het opruimen van aangespoelde goederen op de zeedijk.