Overboord geslagen containers Waddengebied - update 4: 8 januari

  • geplaatst op 08-01-2019 15:16

Update 4: 8 januari

Het hoogtepunt van de storm is voorbij en de zeewaterstand daalt weer. Vanmorgen controleerden dijkwachten de Waddenzeedijk tussen Zurich en Lauwersoog en op Schiermonnikoog en Ameland op schade door aangespoelde rommel. Zij constateerden tot nu toe geen schade en minder rommel dan verwacht. Hier en daar zijn op de dijk tussen Zurich en Lauwersoog spullen, waaronder plastic speelgoed en hout, aangespoeld. Vanmiddag bij laagwater doen we een reguliere inspectie van de dijken. We bekijken dan ook hoeveel er ligt en of en wanneer er opruimacties zijn. Om schade aan de dijk te voorkomen verzoeken we u om niet met voertuigen de dijk op te gaan. Voertuigen vernielen namelijk de grasmat die zorgt voor een veilige dijk.

Wat doen wij?

De komende periode houden wij verscherpt toezicht langs de zeedijk van Zurich tot aan Lauwersoog om te kijken of er spullen zijn aangespoeld. 270 containers zijn in de nacht van 1 op 2 januari overboord geslagen van het schip MSC Zoe, ter hoogte van het Duitse eiland Borkum. Op basis van de inspecties wordt bekeken waar opruimacties nodig zijn. De rederij van het schip is verantwoordelijk voor het opruimen van de goederen die overboord zijn geslagen. Zij heeft hiervoor het bedrijf BDS uit Harlingen ingeschakeld.

Helpen met opruimen

Bij het opruimen krijgen we veel hulp van vrijwilligers. Dat stellen we erg op prijs. Via onze social media-kanalen houden wij u op de hoogte of en waar eventueel goederen op de zeedijk zijn aangespoeld. Om schade aan de dijk te voorkomen verzoeken we u dringend om niet met voertuigen de dijk op te gaan.

Gevaarlijke stoffen

Er kunnen ook zakken met gevaarlijke stoffen aanspoelen. Kijk op de website van Veiligheidsregio Fryslân wat u hiermee het beste kunt doen. Hier staat ook een kaartje met actuele opruimlocaties.

Verantwoordelijkheid

De Veiligheidsregio Fryslân is verantwoordelijk voor de coördinatie van de afhandeling van dit incident. Voorlichting aan het algemeen publiek over gevaarlijke stoffen loopt via de Veiligheidsregio Fryslân. Wij zijn verantwoordelijk voor de veiligheid van de Waddenzeedijk Friese kust en eilanden en houden toezicht op het opruimen van aangespoelde goederen op de zeedijk.