Overboord geslagen containers Waddengebied – Laatste update: 24 januari

  • geplaatst op 24-01-2019 16:54

Wetterskip Fryslân controleert vanaf vandaag, donderdag 24 januari 2019, niet meer extra op aangespoelde rommel uit de containers. Dat neemt niet weg dat onze medewerkers ook in de komende periode alert blijven. We controleren vanaf nu tijdens onze reguliere, wekelijkse inspectie of er rommel uit de containers op de zeedijken ligt. Mocht de situatie veranderen, dan springen we daar meteen op in. 

Via deze weg willen we alle vrijwilligers die hun bijdrage hebben geleverd aan de opruimacties bedanken voor hun inzet.