Op weg naar 1DYK

  • geplaatst op 12 januari 2022 om 11:42

De komende jaren wordt de Waddenzeedijk tussen Koehool en het Lauwersmeer verbeterd. In november 2021 heeft ons algemeen bestuur de voorkeursoplossing voor de dijkverbetering vastgesteld. Dit zogenoemde voorkeursalternatief (VKA) vormt de basis voor het verder uitwerken van de plannen voor de dijkverbetering. Van 12 januari tot 23 februari 2022 is er een informele consultatieronde. Dat betekent dat iedereen die dat wil, kan reageren op het voorkeursalternatief en de bijbehorende plannen. Reageren kan via de website www.1dyk.frl

Wat doen wij met uw reactie?

De afgelopen periode hebben we de mogelijkheden om de dijk te verbeteren verkend. De volgende fase van de dijkverbetering staat in het teken van de verdere uitwerking. We delen de dijkverbetering daarvoor op in vier projecten.

In de volgende fase (planuitwerking) werken we het dijkontwerp samen met inwoners, bedrijven en organisaties verder uit. Dit doen we in een aantal stappen. We komen dan ook terug op de reacties op het Voorkeursalternatief en gaan hierover in gesprek. Het resultaat van de planuitwerking is een projectbesluit. Hier kunnen in het kader van de vergunningenprocedures formele zienswijzen op worden ingediend. Elk deelproject kent daarbij een eigen planning. Daar gaan we de komende tijd mee aan de slag.

Vragen of hulp nodig

Reageren op het voorkeursalternatief kan tussen 12 januari en 23 februari 2022. Wie vragen heeft over het voorkeursalternatief, de milieueffecten, of over het indienen van een reactie, kan mailen naar waddenzeekust@wetterskipfryslan.nl. Bellen met 058-292 2222 kan ook.

1DYK

De dijk is van ons allemaal. Het is 1DYK. De komende periode kijken we samen met provincie Fryslân, Rijkswaterstaat, gemeenten Waadhoeke en Noardeast-Fryslân en vertegenwoordigers van landbouw en Terrein Beherende Organisaties hoe we kansen en initiatieven die nog geen plek hebben gekregen in het voorkeursalternatief verder uit kunnen werken in gebiedsprocessen. Samen kijken we hoe we kansen en initiatieven kunnen verzilveren.